יאיר דוחובני כבלים

אחריות

 

כתב אחריות

  

  1. כל הכבלים המשווקים על ידי חברת "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" נושאים אחריות מוגבלת לתקופה של  שנה אחת מיום הרכישה. האחריות תקפה לכבלים המסומנים בשם “YADU” ונושאים מספר מנה תקף של החברה, בין אם יוצרו על פי מפרט הלקוח או אם יוצרו על פי מפרט "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" כמפורסם בקטלוג החברה או באתר האינטרנט שלה ביום המכירה (להלן "כבלי יאיר דוחובני"). "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" אחראית לכך ש- "כבלי יאיר דוחובני " חופשיים מפגמי ייצור או חומר ותואמים למפרט כמוגדר לעיל.
  2. אחריות זו תקפה אך ורק לגבי פגמים בייצור או בחומר בתנאי שהכבלים הותקנו ונעשה בהם שימוש בהתאם לשיטות התקנה, תחזוקה ושימוש מקובלות בתחום הכבלים. אחריות זו לא תחול במקרה של נזק הנובע מרשלנות, הזנחה, התקנה לא מקצועית, שימוש לא תקין, תיקון או תאונה כלשהי כולל נזקי טבע ונזקי כח עליון.
  3. מחוייבות "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" מוגבלת להחלפה או תיקון על פי שיקול דעתה של מקטע הכבל הפגום בלבד.
  4. "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" אינה מבטיחה את תאימות "כבלי יאיר דוחובני" לשימוש כלשהו, למערכת כלשהי או לתקן כלשהו מלבד תקנים המגדירים את תכונות הכבלים. האחריות להתאמת הכבלים לשימוש או למטרה המיועדת להם חלה על הלקוח בלבד.
  5. "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" לא תהיה אחראית ולא תפצה בכל צורה שהיא עבור נזק עקיף שיגרם ללקוח כתוצאה מכל פגם  ב-"כבלי יאיר דוחובני". אחריות "יאיר דוחובני כבלים  בע"מ" מוגבלת אך ורק לעלות הכבלים.
  6. כל תלונה על פגם בכבל חייבת להיות מועברת למשרדי "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" בכתב בליווי תיעוד ברור של הפגם, בצורת צילום, מכתב רשמי המתאר בברור את התקלה, דוגמת כבל וכדומה. על התיעוד לכלול את מק"ט הכבל ומספר המנה המודפס על הכבל. התלונה חייבת להיות מועברת ל-"יאיר דוחובני כבלים בע"מ" מייד עם התגלות הפגם. "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" תבדוק את התלונה, את החומר שצורף אליה ואת נסיבות המקרה ותציע פתרון.
  7. אין לשלוח כבל בחזרה ל- "יאיר דוחובני כבלים בע"מ" אלא לאחר קבלת אישור מהחברה להחזרה. האישור יועבר ללקוח בכתב בצרוף הנחיות ברורות איך ולאן להחזיר את הכבל הפגום. כבל שיוחזר ללא תיעוד ברור של הפגם ונסיבותיו לא יזכה לטיפול מתאים.