תמונות המוצר
תיילים

תיילי נחושת שזורה

תמונות המוצר

מפרט טכני imgהצג קובץ